KİST HİDATİK SPESİFİK IgE

KİST HİDATİK SPESİFİK IgE

Kist Hidatik hastalığı için spesifik IgE operasyon öncesi tanı duyarlılığı % 24-44 arasında değişmekte iken kemoterapi takibinde % 100 düzeyinde duyarlılık ve özgüllüğe kavuşmaktadır. Yalnız cerrahi kür elde edilen pek çok olguda Anti -ekinokok IgE düzeyinin uzun zaman yüksek kalabileceği de unutulmamalıdır.

Yorum Yazın