KATEKOLAMİNLER (İdrar)

KATEKOLAMİNLER (İdrar)

Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyotta en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

 

Yorum Yazın