KAN KÜLTÜRÜ

KAN KÜLTÜRÜ

Kan kültürü almak için endikasyonlar çeşitlidir ve standardize edilmemiştir. Ateş kan kültürü alınmasının en sık nedenidir. Ayrıca üşüme, taşikardi, taşipne gibi kanda mikroorganizma varlığını düşündüren klinik durumlarda, infeksiyöz olmayan nedenlerle açıklanamayan ateş ve hipotansiyon olduğunda ve nötropeni sırasında ateş ortaya çıkarsa kan kültürü alınmakta ve septisemi, bakteriyemiye neden olan mikroorganizma identifiye edilebilmektedir.

 

Yorum Yazın