KALSİYUM (İdrar)

KALSİYUM (İdrar)

Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D in toksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobi lizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudo hipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastik metastazlar, hipotiroidizm ve celiac sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.

Yorum Yazın