KALSİFEROL

KALSİFEROL

Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivite sinin azalması ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır (Ayrıca Bk. 1,25-dihidroksi vitamin D3).

 

Yorum Yazın