K

Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidoz, akut böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, pseudo hipoaldosteronizm, ağır egzersiz, şok ve de hidratasyon da serum potasyum konsantrasyonu artar. Kronik açlık, diare, kusma, intestinal fistüller, renal tübülerasidoz, Fanconi sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, Cushing sendromu, Bartter sendromu, alkaloz ve osmotik diürezde ise serum potasyum konsantrasyonu düşer.

 

Yorum Yazın