İRİNOTECAN TOKSİSİTESİ

İRİNOTECAN TOKSİSİTESİ

İrinotecan, kolon ve akciğer kanseri gibi solid tümörlerin tedavisinde kullanılır ve vücutta aktif metaboliti olan SN38’e dönüştürülmesi gerekir. SN38, TOPO I’ i inhibe eder. UDP glukuronoziltransferaz 1A1 (UGT1A1) enzimi SN-38’i metabolize eder. UGT1A1 enziminin düzeyi bireyler arasında farklılıklar gösterir. Enzim düzeyleri azaldığında SN-38 birikimi olabilir ve bu nötropeniye yol açar. UGT1A1 geninin promotor bölgesinde bulunan timin-adenin (TA) tekrar sayılarının artması enzim düzeyini etkiler. Tekrar sayısının 6 dan fazla olması; UGT1A1 enzim düzeyini düşürür ve irinotekan toksisitesi için risk oluşturur. Günümüzde Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) irinotecan kullananlarda UGT1A1 için genetik test yapılmasını önermektedir. Aşağıda farklı genotiplerin nötropeni riskleri verilmektedir. Genotip Sıklık Nötropeni Riski Yaban tip (6/6) 50/100 0 / 100 Heterozigot (6/7) 40/100 12 / 100 Homozigot (7/7) 10/100 50 / 100

Yorum Yazın