İNHALANT ALLERJENLER

İNHALANT ALLERJENLER

Atopik hastalıkların ayırıcı tanısında ilk yapılacak testlerden biridir. Test içeriğinde sık karşılaşılan allerjenlerin bir karışımı bulunmaktadır. Class 1 sonuçlar zayıf pozitif veya sınırda olarak değerlendirilir. Class 2 ve üzeri ise pozitiftir. Her ne kadar pozitiflik derecesi arttıkça allerjen spesifik IgE konsantrasyonu da artsa da, bu durum klinik bulgular ile örtüşmeyebilir. Ayrıca negatif bir sonuç da allerji varlığını ekarte ettirmez. Sonuçlar klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir.

Class

IgE (kU/L)

Değerlendirme

0

< 0.35

Negatif

1

0.35-0.70

Sınırda

2

0.71-3.50

Pozitif

3

3.51-17.50

Pozitif

4

17.6-50.0

Kuvvetli pozitif

5

50.0-100

Kuvvetli pozitif

6

> 100

Kuvvetli pozitif

 

Yorum Yazın