İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI

İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI

Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telen jiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzeyi düşer. Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.

Yorum Yazın