İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ

İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ

İmmunglobulinlerin, özellikle de IgG’nin intratekal sentezinin artması, SSS demyelinizan hastalıklarının, özellikle de multiple skleroz tanısında değerlidir. Multiple sklerozlu hastaların %90’dan fazlasında IgG indeksi 0,77’nin üzerindedir

Yorum Yazın