İMMÜNGLOBULİN E

İMMÜNGLOBULİN E

Aller jik hasta lık la rın değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronko pulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmlar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde IgE düzeyi düşer

Yorum Yazın