İMATİNİB DİRENCİ ABL GENİ T315I MUTASYON ANALİZİ

  • Anasayfa
  • İ
  • İMATİNİB DİRENCİ ABL GENİ T315I MUTASYON ANALİZİ

İMATİNİB DİRENCİ ABL GENİ T315I MUTASYON ANALİZİ

İmatinib ilaç direncine yol açan T315I geninin tespitinde kullanılır. Imatinib, Philadelphia kromozomu pozitif olan KML’ler, lenfoblastik lösemiler ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

 

Yorum Yazın