İMATİNİB DİRENCİ ABL GENİ MUTASYON TARAMASI

  • Anasayfa
  • İ
  • İMATİNİB DİRENCİ ABL GENİ MUTASYON TARAMASI

İMATİNİB DİRENCİ ABL GENİ MUTASYON TARAMASI

İmatinib ilaç direncine yol açan genlerin tespitinde kullanılır. Imatinib, Philadelphia kromozomu pozitif olan KML’ler, lenfoblastik lösemiler ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Yorum Yazın