İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI

İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI

İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır

Yorum Yazın