GRUBER-WİDAL TESTİ

GRUBER-WİDAL TESTİ

Salmonella serotip typhi’nin O ve H antijenleri ile aglütine olan antikorları ölçer. 1. hafta sonunda( 7-8 gün )Anti -O antikoru (O aglütinasyonu) pozitifl eşir, IgM yapısındadır. 2. hafta sonuna doğru (10-12.günler) H aglütinasyonu pozitifl eşir bunlar IgG yapısındadır. H aglütininlerinin tek başına tanı değeri yoktur, O aglütininlerini daha yüksek olması hastalığın başlangıç dönemi, O ve H aglütinin titresi eşit veya H biraz daha yüksek ise aktif bir enfeksiyon, Yanlız H aglütininleri >1/100-160 olması; geçirilmiş bir enfeksiyona veya en az bir yıl önceki tifo aşılaması olduğu anlamına gelir.

Yorum Yazın