GONOKOK KÜLTÜRÜ

GONOKOK KÜLTÜRÜ

 N. gonorrhoeae cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardandır. İnkübasyon süresi 2-7 gündür. Erkeklerde üretral akıntı ve dizüri ile seyreden akut üretrite neden olmaktadır. Kadınlarda primer olarak endoservikal kanal enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Tanı selektif besiyerlerinde kültürleri ile identifiye edilerek konulmaktadır.

 

Yorum Yazın