GİARDİA ANTİJENİ

GİARDİA ANTİJENİ

Giardia lambia insan ve hayvanları enfekte eden bir prozoondur. Çoğu hasta asemptomatiktir, 12-20 günlük bir inkübasyon periyodundan sonra hastalarda bulantı, titreme, soğuk algınlığı, ateş, karınağrısı, ani sulu diare gözlenir. Gaita kan, hücresel eksudayada mukus olmaksızın kötü kokuludur. Antijen testinin özgüllüğü %90-100, duyarlılığı ise %65-100 oranında değişmektedir.

Yorum Yazın