GANGLİOSİD ANTİKORLARI

GANGLİOSİD ANTİKORLARI

Guillain barre sendromu, multifocal motor nöropati, sensory nöropati, miller-fisher sendrom tanısında kullanılan parametrelerdir. GM1 antikoru multifocal motor nöropati de % 40-70, guillian barre sendromunda % 22-30 oranında pozitif bulunmaktadır. Pozitifl ik titresi ile hastalık aktivitesi doğru orantılıdır. Akut faz da titre maksimuma ulaşmaktadır. GD1b sensory nöropatide GQ1b ise miller-fisher sendromunda % 90 pozitif bulunmaktadır.

Yorum Yazın