GAİTADA ROTAVİRÜS ANTİJEN

GAİTADA ROTAVİRÜS ANTİJEN

Yenidoğanlarda ve 6 ay-2 yaş grubu çocuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rotavirüs antijeninin gösterilmesinde kullanılır

Yorum Yazın