FTA-ABS

FTA-ABS

Sifilis, Treponema pallidumun neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini 10-90 günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriş yerinde ağrısız şankr ile gösterir. sifilis tanısı için kullanılan treponemal testlerden olan FTA-ABS, gerçek ve yalancı pozitif nontreponemal test sonuçlarının doğrulaması için kullanılmaktadırlar. Ömür boyu pozitif kaldığı için tedavi takibinde kullanılamaz.

Yorum Yazın