FIP1LI/PDGFRA FÜZYONU

FIP1LI/PDGFRA FÜZYONU

En sık hipereozinofilik sendromda gözlenmek üzere myeloid tümörlerde gözlenebilen bir değişikliktir. Artmış tirozin kinaz aktivitesine yol açtığı için bu füzyonun varlığı tirozin kinaz inhibitörleri kullanımı için endikasyon oluşturmaktadır.

 

Yorum Yazın