FİBROTEST-ACTİTEST

FİBROTEST-ACTİTEST

Fibrotest, hepatit B, hepatit C, alkolik karaciğer hastalığı ve metabolik steatoza bağlı fibrozis, Aktitest ise hepatit C veya B’ye bağlı nekrozis hakkında bilgi verir. Test için alfa-2 makroglobulin, apolipoprotein A1, bilirubin, haptoglobin, GGT ve SGPT düzeyleri ölçülür ve özel bir programda değerlendirme yapılır.

Yorum Yazın