FENİLALANİN (Kantitatif)

FENİLALANİN (Kantitatif)

Fenilketonüri hastalarında diyetin etkinliğinin takibinde kullanılır. Hiperfenilalaninemi, sepsis, ağır yanıklar, yenidoğanın geçici tirozinemi ve hiperfenilalaninemisi, viral hepatitler ve hepatik ensefalopatilerde de kandaki fenilalanin düzeyi artabilir. (Ayrıca Bk. Amino asitler).

 

Yorum Yazın