FAKTÖR VIII İLE İLİŞKİLİ ANTİJEN

  • Anasayfa
  • F
  • FAKTÖR VIII İLE İLİŞKİLİ ANTİJEN

FAKTÖR VIII İLE İLİŞKİLİ ANTİJEN

İnsanlarda en sık görülen konjenital kanama bozukluğu olan von Willebrand hastalığının tanısında kullanılır. Toplumda görüme insidansı %1’dir. Hastalarda mukokutanöz kanamalar (epistaksis, hematomlar, menoraji, diş eti kanaması vb.) görülür. Von Willebrand faktör aktivitesi ve antijen düzeyi düşüktür. Bazı hastalarda faktör VIII aktivitesinde de düşüklük görülebilir. Hastalığın hafif seyrettiği durumlarda, yanlış negatif sonuçlar alınabileceğinden, klinik şüphe halinde testler tekrarlanmalıdır. Ayrıca hemofiliden ayırıcı tanı ve von Willebrand hastalığının tedavi takibinde de kullanılabilir (Ayrıca Bk. Von Willebrand Faktör Aktivitesi).

Yorum Yazın