EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN

EOZİNOFİL KATYONİK PROTEİN

Allerjik hastalıkların da dahil olduğu bir dizi inflamatuvar hastalıkta eozinofili görülmektedir. Özellikle astım hastalığında primer ve aktive eozinofiller ve toksik ürünleri artar. ECP, eozinofillerin granüllerinde bulunan sitotoksik özelliği yüksek bir proteindir ve eozinofil aktivasyonunun takibinde kullanılır. Ayrıca tedavi takibinde de değerlidir. Bazı enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, gut ve bazı parazitik hastalıklarda da aktif eozinofiller bulunur ve ECP düzeyi artmıştır.

Yorum Yazın