Kategori: E

E2

Vücuttaki en potent endojen östrojendir. Puberte prekoks, amenore, ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır.  
Read More

E3

Fetoplasental ünitenin değerlendirilmesinde kullanılır. Serbest E3 düzeyi, total E3’den daha spesifiktir. Sonuçlar hastadan hastaya değişebildiğinden seri ölçüm yapılması önerilir. Ayrıca sabahları daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Gebelik süresince serbest E3 sürekli yükselir ve doğumun başlaması ile birlikte sert bir yükselme olur. Diabetik gebeler, post-date gestasyon ve intrauterin büyüme geriliğinin değerlendirilmesinde serbest E3 kullanılabilir. Fetüste santral sinir […]
Read More

EBV EA ANTİKOR

EBV enfeksiyonu sık görülmekle birlikte, çocuklardaki primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir. İlerleyen yaşlarda ise enfeksiyoz mononükleoz tablosu görülür. Toplumda yaşam boyu, herhangi bir dönemde EBV enfeksiyonu geçirme oranı %90’ın üzerindedir. EBV enfeksiyonlarına tanı konması bazen güç olabilir. Tanıda serolojik testler sık kullanılır. Bu testler her zaman hastanın klinik bulguları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Burkitt lenfoma ve nazofaringeal […]
Read More

EBV IgM ve IgG ANTİKORLARI

EBV enfeksiyonu sık görülmekle birlikte, çocuklardaki primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir. İlerleyen yaşlarda ise enfeksiyoz mononükleoz tablosu görülür. Toplumda yaşam boyu, herhangi bir dönemde EBV enfeksiyonu geçirme oranı %90’ın üzerindedir. EBV enfeksiyonlarına tanı konması bazen güç olabilir. Tanıda serolojik testler sık kullanılır. Bu testler her zaman hastanın klinik bulguları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Burkitt lenfoma ve nazofaringeal […]
Read More

EBV VCA ANTİKORLARI

EBV enfeksiyonu sık görülmekle birlikte, çocuklardaki primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir. İlerleyen yaşlarda ise enfeksiyoz mononükleoz tablosu görülür. Toplumda yaşam boyu, herhangi bir dönemde EBV enfeksiyonu geçirme oranı %90’ın üzerindedir. EBV enfeksiyonlarına tanı konması bazen güç olabilir. Tanıda serolojik testler sık kullanılır. Bu testler her zaman hastanın klinik bulguları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Burkitt lenfoma ve nazofaringeal […]
Read More

ECHİNOCOCCUS SEROLOJİK TESTİ

Kist hidatik hastalığı için serolojik tarama testi olarak kullanılır. Hastanın exposure öyküsü, kliniği ve radyolojik verileri ışığında tanı konulur. Kollajen doku hastalıkları, siroz, şistozomiazis ve diğer parazitik enfestasyonlar yalancı pozitifliklere neden olabilir.      
Read More

ECHOVİRÜS ANTİKORLARI

Enterovirüs ailesindendir. Enterovirüslerle enfeksiyonların çoğu ılıman iklimli bölgelerde yaz ve sonbahar aylarında gözlenir. Küçük bebeklerde ve 5-10 yaş arası çocuklarda sık gözlenir. Diare, kusma, hafif hepatit en sık rastlanan semptomlardır. Aseptik menenjitin de en sık nedenleri arasında enterovirüsler gelmektedir.  
Read More

ECP

Allerjik hastalıkların da dahil olduğu bir dizi inflamatuvar hastalıkta eozinofili görülmektedir. Özellikle astım hastalığında primer ve aktive eozinofiller ve toksik ürünleri artar. ECP, eozinofillerin granüllerinde bulunan sitotoksik özelliği yüksek bir proteindir ve eozinofil aktivasyonunun takibinde kullanılır. Ayrıca tedavi takibinde de değerlidir. Bazı enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, gut ve bazı parazitik hastalıklarda da aktif eozinofiller bulunur ve […]
Read More