EBV VCA ANTİKORLARI

EBV VCA ANTİKORLARI

EBV enfeksiyonu sık görülmekle birlikte, çocuklardaki primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir. İlerleyen yaşlarda ise enfeksiyoz mononükleoz tablosu görülür. Toplumda yaşam boyu, herhangi bir dönemde EBV enfeksiyonu geçirme oranı %90’ın üzerindedir. EBV enfeksiyonlarına tanı konması bazen güç olabilir. Tanıda serolojik testler sık kullanılır. Bu testler her zaman hastanın klinik bulguları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomada antikor düzeyleri sürekli olarak yüksek kalabilir.

Klinik Evre

Heterofil 
antikor

VCA IgM

VCA IgG

EBNA 

EA (D)

Şüpheli

Çok Erken Evre

+/-

+/-

+/-

Erken Evre

+

+

+

+/-

Oturmuş Enfeksiyon

+

+

+

+/-

+/-

Geçirilmiş Enfeksiyon

+

+

+/-

Yorum Yazın