ENA (Geniş Panel)

ENA (Geniş Panel)

Sistemik lupus eritematozus (SLE), Sjögren Sendromu (SS), Sharp sendromu (MCTD), Progresif sistemik skleroz(PSS), polimiyozitis/dermatomiyozitis, overlap sendromu, progresif sistemik skleroz limited formu (CREST sendromu), primer biliyer karaciğer sirozu gibi otoimmün hastalıkların tanısında yardımcı olur. U1-RNP antikorları, Miks Bağ Dokusu Hastalığı (MCTD Sharp sendromu) Sm antikorlarının SLE için spesifikliği çok yüksektir. SS-A ve SS-B antikorları en sık olarak Sjögren’s sendromlu hastalarda (%40-%80) oluşur, Scl-70 antikorları progresif sistemik sklerozisli (diff üz formu) hastaların %25-%75’inde bulunur. ANTİ -PM-Scl polimiyozitis (PM), dermatomiyozitis (DM) ve progresif sistemik sklerozun (Scl) semptomlarını kombine eden ve overlap sendromu olarak bilinen hastaların %50-70‘inde tespit edilebilirler. Jo-1 antikorları polimyositisdeki prevalansı %25-%35 oranındadır. Sentromer antikorları progressive sistemik sklerozis, PCNA’ya karşı otoantikorlar sistemik lupus eritematosus için spesifiktir. ds DNA karşı antikorlar sistemik lupus eritematosus için spesifiktir. Nükleozomlara karşı antikorlar SLE’lu hastaların serumlarında saptanmıştır. Histonların bir veya birçok türüne karşı antikorlar veya H2A-H2B kompleksine karşı antikorlar ilaçla indüklenmiş (procainamid, hidralazin ve diğer) lupus eritematozuslu hastalarda (sıklığı %95) bulunurlar. Ribozomal P-proteinine karşı antikorlar SLE için spesifiktir. AMA-M2’ye karşı antikorların yüksek düzeyleri primer biliyer karaciğer sirozu için karakteristiktir.

Yorum Yazın