EMA

EMA

Celiac sprue ve dermatitis herpetiformis tanı ve tedavi takibinde kullanılır. IgA yapısında olan bu antikorlar dermatitis herpetiformiste %70, aktif celiac sprue’da ise %100 oranında görülür. Tedavi veya glutensiz diyetle antikor titresi genellikle düşer veya negatifleşirken, gluten içeren diyete tekrar başlanması ile 2-3 ay içinde EMA tekrar pozitifleşir.,

Yorum Yazın