BORRELİA BURGDORFERİ ANTİKORU (IgM, gG)

  • Anasayfa
  • B
  • BORRELİA BURGDORFERİ ANTİKORU (IgM, gG)

BORRELİA BURGDORFERİ ANTİKORU (IgM, gG)

Borrelia burgdorferi lyme hastalığı etkeni olup, ıxodes cinsi kenelerle bulaşmaktadırlar. Etken bulaştıktan sonra hastalık erken lokalize dönem, erken yaygın dönem ve geç dönem olmak üzere 3 evrede ilerlemektedir. Deri döküntüleri, ateş, miyalji, başağrısı, ilerleyen evrelerde fasial sinir paralizisi, menenjit, radikülopati gibi nörolojik belirtiler, lyme artriti ve akrodermatitis kronica atrofikans gelişebilmektedir.

Yorum Yazın