BODY MASS INDEX

BODY MASS INDEX

Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır. Kolesterol düzeyinin yetişkinlerde 200 mg/dL, çocuklarda 170 mg/dL’nin altında olması istenir. Yine yetişkinler için 200-239 mg/dL sınırda yüksek, >239 mg/dL ise yüksek olarak değerlendirilir. Boy ve kilo değerlerinin de verilmesi durumunda vücut kitle indeksi (body mass index) hesaplanarak verilir.

Yorum Yazın