BNP

BNP

Asemptomatik hastalar da dahil olmak üzere her seviyedeki konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır. Laboratuvarımızda BNP yerine NTpro BNP çalışılmaktadır.

Yorum Yazın