BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ (İntegre Test, Step wise Sequential Tarama Testi, Contingent Sequential Tarama Testi)

  • Anasayfa
  • B
  • BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ (İntegre Test, Step wise Sequential Tarama Testi, Contingent Sequential Tarama Testi)

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ (İntegre Test, Step wise Sequential Tarama Testi, Contingent Sequential Tarama Testi)

Birinci ve ikinci trimester parametrelerinin bir arada değerlendirilmesi ile prenatal testlerin yakalanma oranının arttırılması ve yalancı pozitifl iğin azaltılmasına yönelik uygulanabilen prenatal tarama testleridir. İntegre test: Serumdan 11-13. haftalar arasında PAPP-A ve 16-18. haftalar arasında AFP, total hCG, uE3 ve inhibin A ölçümü yapılır. Ayrıca 11-13. haftalar arasında ölçülen NT değeri de hesaplamaya katılır. İkincik trimesterde tek rapor olarak verilir. Arzu edilirse, NT verisi risk hesaplamaya katılmadan, sadece serum parametreleri ile “serum integre tarama testi” raporu verilebilir. Step wise Sequential (Adım Adım Ardışık) tarama testi: 11-13. haftalar arasında serumdan PAPP-A, total hCG ölçümü ve NT verisi ile birlikte birinci trimester risk hesaplaması yapılır ve raporlanır. Daha sonra ikinci trimester tarama testi yapılır ve birinci trimester tarama testi verileri ile birleştirilerek tek bir rapor verilir. Contingent Sequential (Olası Ardışık) Tarama testi: 11-13. haftalarda serumdan PAPP-A, total hCG ölçümü ve NT verisi ile birlikte birinci trimester risk hesaplaması yapılır ve raporlanır. Bu testle belirlenen risk değerine göre yapılacak işlem seçilir: Düşük risk çıkan durumlarda ikinci trimesterde sadece AFP ölçümü ile NTD taraması yapılabilir. Birinci trimester riskinin sınırda çıktığı durumlarda ikinci trimester tarama testi yapılır ve isteğe göre, tek başına veya integre olarak raporlanır. Birinci trimester tarama riski yüksek çıkan vakalarda ise ileri incelemeye gidilir.

Yorum Yazın