BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Trizomi 21 için gebeliğin erken döneminde (11 hafta-13 hafta 6 gün) yapılan prenatal tarama testidir. Maternal serumda ölçülen free ß-hCG ve PAPP-A konsantrasyonları ile yüksek rezo üsyonlu USG kullanılarak ölçümü yapılan nuchal translucency (NT /ense saydamlığı) değeri, gebelik haftası, anne yaşı ve diğer bilgilerle kombine edilerek kantitatif risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının da doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur

Yorum Yazın