BETA-2 MİKROGLOBULİN (İdrar)

BETA-2 MİKROGLOBULİN (İdrar)

ß2M sağlıklı bireylerde sabit hızda üretilir. Daha sonra böbreklerden önce filtre olur ve takiben reabsorbe edilir. Son olarak ß2M proksimal tübüler hücrelerde katabolize edilir. Normalde idrarda çok düşük miktarda ß2M bulunurken, ilaç, çeşitli hastalıklar,, ağır metaller vb. etkilerle proksimal tübüler hücre hasarı olanlarda idrarla atılım artmıştır. Bu nedenle böbrek tübüler fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Yorum Yazın