BETA-2 GLİKOPROTEİN 1 ANTİKORLARI IgM ve IgG

  • Anasayfa
  • B
  • BETA-2 GLİKOPROTEİN 1 ANTİKORLARI IgM ve IgG

BETA-2 GLİKOPROTEİN 1 ANTİKORLARI IgM ve IgG

Antifosfolipid sendromunda birçok antikor bulunur. Bunlardan günümüzde özellikle diyagnostik önemi olan antikorlar kardiyolipin ve β2 glikoprotein 1’dir. β2-GP1’e karşı antikorlar sıklıkla kardiyolipin antikorlarıyla birlikte oluşurlar. Antifosfolipid sendromlu hastalarda β2-GP1’e karşı antikorların tayini, tromboembolik komplikasyonların prognozunda diyagnostik öneme haizdir, β2-GP1’e karşı antikorlar sadece otoimmün hastalıklarda saptanırken kardiyolipine karşı antikorlar APS dışında bazı enfeksiyonlarda da (sifilis, borreliosis, AIDS, hepatitler, tüberküloz) tespit edilebilir. İleri test olarak β2-GP1’e karşı antikorlar otoimmün trombozun belirteci olarak önemlidir. Bu antikorların tayini otoimmün hastalıkların enfeksiyonlardan ayırımını kolaylaştırırken, kardiyolipine karşı antikorlar bu ayırımı sağlayamaz.

Yorum Yazın