ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU

ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU

Myastenia Gravis tanısında kullanılır. Myastenia Gravis’in generalize ve oküler formlarının, hastalığın remisyonunun ve immünsupressif tedavinin takibinde değerlidir. Bununla beraber hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılmaz. Ayrıca thymoma, amiyotrofik lateral skleroz ve otoimmün karaciğer hastalıklarında da AChR düzeyi yüksek olabilir

Yorum Yazın