ARB ARANMASI

ARB ARANMASI

ARB aranması tüberküloz tanısında halen en ucuz ve en hızlı yöntem olarak kabul edilmektedir. Örnekteki basil sayısı boyamanın sonucunu etkilemektedir. Mikobakteri sayısının mililitre de >10000 olması önemlidir. Duyarlılığının düşük olması nedeniyle kültür teti ile birlikte istenmesi önerilmektedir. Sağlıklı sonuç alınması için ardı ardına 3 gün boyunca örneğin tekrar gönderilmesi gerekmektedir.

Yorum Yazın