APSE KÜLTÜRÜ

APSE KÜLTÜRÜ

Apse, etraf dokulardan bir kapsül ile ayrılmış, içi iltihap dolu kitleleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Apse oluşumuna neden olan mikroorganizmalar apsenin anatomik lokalizasyonuna göre değişir. Etkenin tespiti ve identifikasyonu için apse kültürü yapılması tedaviyi yönlendirmek açısından önemlidir.

Yorum Yazın