ANTİTROMBİN III (Aktivite)

ANTİTROMBİN III (Aktivite)

AT III eksikliği hiperkoagülasyona yol açan faktörlerden biridir. Kalıtsal (otozomal dominant) veya akkiz nedenlere bağlı AT III eksikliği görülebilir. Akkiz nedenler arasında ağır siroz, DIC, pulmoner emboli ve cerrahi operasyonlar bulunur. Kişisel veya ailesel tromboembolik hastalık hikayesi olanlarda ve heparin tedavisi yetersizliğinde AT III düzeyi ölçülmelidir.

Yorum Yazın