Antinötrofil stoplazmik antikor profili

  • Anasayfa
  • A
  • Antinötrofil stoplazmik antikor profili

Antinötrofil stoplazmik antikor profili

ANCA (nötrofil granulosit sitoplazmik antikorlar) Wegener granülomatozu, Mikroskopik arteritis, Poliarteritis nodosa, Churg-Strauss sendromu, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Otoimmün hepatit gibi otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan parametrelerdir. BPI vaskulit, kistik fibrozis, infl amatuvar bağırsak hastalıkları ve sklerozan kolanjit ile birliktelik gösterir. Katepsin anikorları, daha çok ülseratif koliti olan hastalarda pozitif saptanan bir otoantikordur.

Yorum Yazın