ANTİBİYOGRAM (Kantitatif)

ANTİBİYOGRAM (Kantitatif)

Test edilen bakteriye karşı antibiyotik duyarlılığının ve MIK (minimum inhibitör konsantrasyon = mikroorganizmanın üremesini engelleyen minumum antibiyotik konsantrasyonu) değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. İn vitro yapılan antibiyotik duyarlılık testleri klinik cevap ile uyumlu olmayabilir.

Yorum Yazın