ANTİ-SKİN ANTİKOR

ANTİ-SKİN ANTİKOR

Epidermal antijenlere (desmosomlar ve bazal membran) karşı antikorlar maymun özefagus doku kesitleri substrat olarak kullanılarak indirekt İmmünfl oresans yöntemle tayin edilebilir. Pemfigusun değişik formlarındaki hastaların %90’ında direkt ve indirekt immünfl oresansla gösterilebilen antikorlar mevcuttur. Büllöz pemfigoid mukoza membranının eşlik etmediği ciltte infl amatuvar değişikliklerle karakterize olup genellikle 70 yaş üstünde görülür. Büllöz pemfigoidde dermo-epidermal birleşme yerinde bazal membranda lineer tarzda fl oresans boyanma saptanır. Pemfigus vulgaris intraepitelyal veziküllerle karakterize, klinik olarak alt tipleri olan ciddi büllöz bir cilt hastalığıdır. Pemfigus vulgariste bir adhezyon molekülü olan glikoprotein desmoglein 3, pemfigus foliaceus’de desmoglein 1’e karşı karşı antikorlar oluşur.

Yorum Yazın