ANTİ-SENTROMER ANTİKOR

ANTİ-SENTROMER ANTİKOR

Anti – sentromer antikor CREST sendromu ve sistemik skleroderma hastalığında tespit edilebilen antikorlardır. CREST sendromlu hastalarda % 60 ve sklerodermalı hastlarda %15 oranında pozitif gözlenmektedir. Testin spesifitesi % 98 dir. Primer bilier sirozu olan hastalarda tespit edildiğinde pulmoner hipertansiyon prognozu hakkında fikir verebilir.

Yorum Yazın