ANTİ-PARİETAL HÜCRE ANTİKORU

ANTİ-PARİETAL HÜCRE ANTİKORU

Gastrik parietal hücrelerine karşı antikorlar (APCA) ve intrinsik faktör, çoğunlukla pernisiyöz aneminin eşlik ettiği tip A otoimmün gastritli hastalarda mevcuttur. Bu antikorlar tiroiditis ve tip I diabetes mellitus gibi diğer otoimmün endokrin hastalıklarda da görülebilirler. Bu antikorlar genellikle gastrik parietal hücrelerin membranlarında lokalize asit üreten H+/K+ ATPase (proton pompası) enzimine karşıdırlar.

Yorum Yazın