ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR

ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR

Anti -nükleer antikor (ANA) testi sistemik ve organ spesifik otoimmün hastalıklarda immünfl oresans teknikle yaygın olarak kullanılmaktadır. Rodent dokuları veya HEp-2 hücrelerinin substrat hücresi olarak kullanıldığı indirekt immünfl oresans yöntemle nükleer veya stoplazmik otuzun üzerinde farklı boyanma modeli (patern) tanımlanmıştır. Az sayıda boyanma modeli antijen spesifiktir. Farklı antikorlar benzer boyanma modelini gösterebilir. Hasta serumunda farklı otoantikorlar mevcut olduğunda boyanma modelleri birden fazla da (miks) olabilir.Kollajen doku hastalığı şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağıdır. Sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. Özellikle SLE, diskoid lupus erythematosus, ilaçların neden olduğu lupus erythematosus, mixed bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, CREST, romatoid artrit, polimyozit ve derma tomyozit gibi hastalıklarda pozitiflik gözlenir

Yorum Yazın