ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR

  • Anasayfa
  • A
  • ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR

ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR

Anti -nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilk olarak nekrotizan glomerulonefritli hastaların serumlarında tanımlanmıştır. Daha sonra Wegener granülomatozlu hastalarda cANCA, sistemik vaskülitli böbrek hastalarında pANCA indirekt İmmünfloresans(IFA) yöntemiyle tanımlanmıştır. ANCA vasküler hastalıklarda, diyagnostik sınıfl andırmada ve hastalık aktivitesinin takibinde önemlidir. ANCA pozitifliği, vaskülitler, bağ dokusu hastalıkları, kronik infl amatuvar bağırsak hastalıkları, ve otoimmün karaciğer hastalıklarında gözlenir.

Yorum Yazın