ANTİ NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR

  • Anasayfa
  • A
  • ANTİ NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR

ANTİ NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR

Nötrofil lizozomal enzimlere karşı gelişen spesifik antikorları saptar. Wegener granülomatozis ve sistemik vaskü lit lerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumların) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

Yorum Yazın