ANTİ-MİTOKONDRİYAL ANTİKOR TİP M-2

  • Anasayfa
  • A
  • ANTİ-MİTOKONDRİYAL ANTİKOR TİP M-2

ANTİ-MİTOKONDRİYAL ANTİKOR TİP M-2

PBC’da birçok mitokondriyal otoantikor, antijenin mitokondri membranın içinde veya dışında lokalizasyonuna, tripsine duyarlılık ve elektroforetik özelliklerine göre M1 den M9’a kadar sınıflandırılmıştır. PBS için en spesifik ve en sensitif M2 dir. Hastaların %90-95 inde AMA M2 ( Pirüvat dehidrogenazın E2 komponentine ve diğer 2-okso dehidrogenazlara karşı gelişen mitokondriyal antikorlar) pozitiftir.

Yorum Yazın