ANTİ-MİKROZOMAL ANTİKOR

ANTİ-MİKROZOMAL ANTİKOR

Otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimoto tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında kullanılır. Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO konsantrasyonu hastalığın şiddeti ile korelasyon gösterir. Ayrıca diğer bazı otoimmün hastalıklarda da (Addison hastalığı, pernisyöz anemi, tip I diabetes mellitus vb.) pozitif sonuçlar elde edilebilir

Yorum Yazın